לנשום את האוויר במומבי, הודו במשך יום אחד בלבד שקול לעישון של 2 וחצי קופסאות של סיגריות.