“מנהיגות: האומנות של לגרום למישהו אחר לעשות משהו שאתה רוצה שהוא יבוצע, בגלל שהוא רוצה לעשות את זה.”