“האמן שחייך ראויים לחיותם, ואמונתך תעזור לך ליצור עובדה זו.”

החיים יפים