“מי שאין להם חברים לפתוח את לבם לפניהם, הם הקניבלים של ליבותיהם שלהם.”