“להב הסכין חותך הכול מלבד עצמו; העיניים רואות הכול מלבד עצמן.”