“מה זה חשוב אם אדם מת מוות כזה או אחר, החשוב הוא כיצד הוא חי את חייו.”