“אל למוות להטריד אותנו – כי בשעה שאנו קיימים המוות איננו ובשעה שהמוות קיים אנחנו כבר לא קיימים.”