“הדמיון הביא את הגזע האנושי לימי הביניים, למצב הנוכחי של הציוויליזציה, הדמיון הוביל את קולומבוס לגלות את אמריקה, הדמיון הוביל את פרנקלין לגלות את החשמל.”