“האמנתי בעצמי, לעולם לא דימיינתי את עצמי כאדם רגיל.”