“נסיון הוא לא מה שקורה לך , אלא מה שאתה עושה עם מה שקורה לך.”